Wednesday, June 24, 2015

DPW Auction: High Water Spring - oil - 16x20 - SOLD!

Click here to view the DPW auction: High Water Spring

5 comments:

Sue Marrazzo said...

AWESOME! I love the water!!!

Marc R. Hanson said...

Thank you Sue!

ART-TRAVELLER said...

Very interesting blog with so beautiful painting !!!
Have a nice summer day !!!

Sarwar Khan said...

martin kragh rysslands historiaJag har med förväntan öppnat Martin Kraghs bok med den blygsamma titeln ”Rysslands historia”, för all del med ”från Alexander II till Putin” i mindre skrift. Det positiva med boken är att det på svenska nu finns en sammanhängande redogörelse för denna epok utifrån de ekonomiska betingelserna. Bra diagram och bildmaterial. Och kanske kan den bidra till att illusionerna avtar att bolsjevikernas styre på något vis var av godo. 


Neha Gupta said...

I appreciate this nice painting and artwork. Recently, I visited a website i.e. Indian Art Ideas, an online art gallery which consist of beautiful paintings by famous artists.